Hoger Op Testelt

  

 

ZATERDAG 2 AUGUSTUS VAN 9 TOT 14U

Doe-dag

  

 

We trachten zoveel mogelijk vrijwilligers

 Op de been te krijgen om een aantal dringende zaken aan ons terrein op te knappen.

Wat zijn deze zaken ?

 

 

 - DE KANTINE BINNEN : luchters afwassen, schappen en pinten afwassen, vensters kuisen (liefst door enkele vrouwen)

 - DE STAANTRIBUNE RECHTS VAN DE HOOFDTRIBUNE AFBREKEN EN VERWIJDEREN

 - DE JENEVERBAR TERUG PLAATSEN

 - DE SUPPORTERSZONE VOOR DE KANTINE TERUG VOORZIEN VAN NIEUWE GRIND

 - SAPPEN VAN DE DEUREN VAN HET BALLENKOT EN DE KLEEDKAMER ERNAAST +

 - HET GEBROKEN GLAS VERVANGEN DOOR EEN PLAAT

 - KLEEDKAMERS BINNEN AFSPUITEN MET HOGE DRUK

 - BALLENVANGERS OP B-VELD VASTMAKEN

 - DOELPALEN AFSPUITEN MET HOGE DRUK

 - REKLAMEBORDEN WAAR DE LETTERS LOS HANGEN OVERVERVEN

 - TRAPJE MAKEN VOOR NAAR WC TE GAAN

 - ENZ…….

 

 

BENODIGDHEDEN: een aantal kruiwagens, een hogedrukreiniger, een aantal schoppen en krabben om de grind uit te

Spreiden, een lange ladder, een slijpschijf, een cirkelzaag, ………

s’ Middags wordt er friet voorzien

 

 

 

WIE KAN DIE DAG ENKELE UURTJES VRIJMAKEN EN MEEHELPEN ?

WE BEGINNEN OM 9U EN STOPPEN OM 14U

WIE KAN WAT MEEBRENGEN ?